Alla våra tolkar har med godkända resultat genomgått den grundläggande teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen. Vi genomgår fortbildningar regelbundet och vårt mål är att hålla en hög kvalitet på vår tolkning. Vi arbetar med tolkanvändarna i fokus och är måna om att alla i tolksituationen ska känna sig trygga med oss och hur vi utför vårt jobb. Hos oss kan du önska vilken tolk du vill ska komma och tolka hos er, vi försöker att tillgodose dina önskemål så långt vi bara kan. 
Vi följer kammarkollegiets God Tolksed.

Du kan boka oss till bland annat:

* Utbildning på arbetsplatsen
* Utvecklingssamtal på skolan eller förskolan
* Polisförhör
* Möten på socialförvaltningen
* Möten inom kommunen
* Försäkringskassan
* med mera

Vi utför och har utfört tolkuppdrag åt bland annat
* Arbetsförmedlingen
* Region Kronoberg
* socialförvaltningar runt om i Skåne; tex Helsingborg, Malmö, Lund, Hässleholm
* skolor
* förskolor
* Samhall
* polisen
* tingsrätt, hovrätt
* Lantmäteriet
* Volvo
* samt flera olika företag runt om i Södra Sverige.