Jenny Bergquist

Jenny Bergquist
VD
Teckenspråks- och dövblindtolk


 

Sara Gustavsson
Teckenspråks- och dövblindtolk

Linus Ingvarsson
Teckenspråks- och dövblindtolk


 

Elisabeth Kingo
Samordnare

Magdalena Johansson
Teckenspråks- och dövblindtolk


 

Anna Edvardsson
Auktoriserad teckenspråks- och dövblindtolkAmanda Arwidson
Teckenspråks- och dövblindtolk


 

Josephine Engström
Teckenspråks- och dövblindtolk


 

Katharina Rödl
Teckenspråks- och dövblindtolk